fbpx

Aanvraagformulier Ligplaats historische schepen

Aanvraag ligplaats t.b.v. Historische schepen Rijnhaven Alphen aan den Rijn.

Ondergetekende verzoekt de Schouwcommissie Historische schepen Rijnhaven en of Haven aan den Rijn haar schip in aanmerking te laten komen voor een ligplaats in de Rijnhaven te Alphen aan den Rijn. De daarvoor benodigde schouw wordt uitgevoerd door de Schouwcommissie Historische schepen Rijnhaven. Bij deze aanvraag dienen tenminste 2 foto’s te worden meegestuurd, waarop een overzicht van het voor- en achterschip gegeven wordt.

Vraag een ligplaats aan